Fforwm Clwb Mynydda Cymru - Cofrestriad

Trwy gael mynediad at “Fforwm Clwb Mynydda Cymru” (yma o hyn ymlaen “ni”, “ninnau”, “ein”, “'n”, “Fforwm Clwb Mynydda Cymru”, “http://clwbmynyddacymru.net”), yr ydych yn cytuno eich bod wedi eich rhwymo yn gyfreithiol gan y Telerau canlynol. OS NAD YDYCH YN CYTUNO A'R TELERAU HYN, PEIDIWCH A DEFNYDDIO'R GWASANAETH A GYNNIGIR GAN “Fforwm Clwb Mynydda Cymru” OS GWELWCH YN DDA. Rydym ni'n cadw'r hawl i newid, diwygio, ychwanegu neu ddileu rhannau o'r Telerau Defnyddio hyn unrhyw bryd. Dylech wirio'r dudalen hon yn achlysurol am newidiadau. Bydd parhau i ddefnyddio gwasanaeth “Fforwm Clwb Mynydda Cymru” yn dilyn gosod y newidiadau yma yn golygu eich bod wedi derbyn y newidiadau hynny.

Pwerir ein fforymau gan phpBB (yma o hyn ymlaen “hwy”, “hwynt”, “hwythau”, “nhw”, “meddalwedd phpBB”, “www.phpbb.com”, “Grwp phpBB”, “Timau phpBB”) sef rhaglen Bwrdd Bwletin wedi ei ryddhau dan “Drwydded Gyhoeddus Gyffredinol (GPL)” (yma o hyn ymlaen “GPL”) ac y gellir ei lawrlwytho o www.phpbb.com. Mae meddalwedd phpBB ond yn hwyluso trafodaethau ar y rhyngrwyd. Am fwy o wybodaeth ynglyn a phpBB, ewch at: http://www.phpbb.com/.

Cytunwch i beidio postio negeseuon sy'n ddifenwol, enllibus, sarhaus, anweddus, bygythiol, neu filain neu unrhywbeth a fyddai'n torri unrhyw gyfreithiau yn eich gwlad chi, cyfreithiau rhyngwladol neu gyfreithiau yn y wlad lle caiff “Fforwm Clwb Mynydda Cymru” ei westeio. Os byddwch yn gwneud uynrhywbeth sydd wedi'i gynnwys yn y rhestr flaenorol, mae'n bosibl y cewch chi eich gwahardd o'r negesfwrdd yn syth ac am byth (ac mae posibiliad y byddwn yn dweud wrth eich Darparwr Gwasanaeth - ISP). Mae cyfeiriad IP bob neges yn cael ei recordio i helpu gorfodi'r amodau hyn. Cytunwch chi bod gan y Gwefeistr, Gweinyddion a Chymedrolwyr “Fforwm Clwb Mynydda Cymru” yr hawl i ddileu, golygu, symud neu gau unrhyw bwnc mewn unrhyw seiat neu gylch (boed yn seiat neu gylch agored, caeëdig neu guddiedig) unrhywbryd, am unrhyw reswm. Fel defnyddiwr ar y negesfwrdd rydych chi'n cytuno y bydd unrhyw wybodaeth yr ydych wedi'i fewnddodi yn cael ei gadw mewn cronfa ddata. Er na chaiff eich manylion personol eu rhannu gyda unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd, ni ellir dal “Fforwm Clwb Mynydda Cymru” na phpBB yn gyfrifol am unrhyw ymdrech i hacio'r gronfa ddata sy'n arwain at y ddata yn cael eu peryglu.

 
cron